Print

MR 3 – Masă rotundă: Antreprenoriatul în sfera serviciilor psihologice – creativitate și realism

COORDONATOR:  Prof. Univ. Dr. Iolanda MITROFAN

Fondator al Societății de Psihoterapie Experiențială Română și al Institutului S.P.E.R., autor al metodei P.E.U. (marcă înregistrată OSIM) şi al psihodiagnozei experienţiale, psihoterapeut formator în consiliere şi psihoterapie experienţială a unificării, terapii creative, analiză reichiană şi transgeneraţională unificatoare, dezvoltare personală şi transpersonală, terapii de grup, de cuplu şi familie (acreditat cu nr. 91/25.12.2005; cod personal 00008), psiholog clinician principal (acreditat cu nr. 92/25.12.2005), specializări şi colaborări în Olanda, Franţa, Belgia, Canada, SUA, Spania, grandparent FRP; profesor universitar dr. în cadrul Universităţii Bucureşti, coordonator de stagii masterale şi doctorale în psihologie (specializările Psihoterapie, Consiliere şi Psihologie Clinică), Membru în Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, Membru în Consiliul Internaţional al Psihologilor (IPC), fondator al Journal of Experiential Psychotherapy. Director şi Preşedinte SPER.

DESCRIERE

Workshopul reprezintă o invitație la o dezbatere și un scurt antrenament pentru dezvoltarea atitudinilor și capacităților antreprenoriale în sfera asistării problematicilor umane actuale (individuale, familiale și colective).

Vom face schimb de idei noi, strategii rezolutive, obiective și servicii adecvate și creative în contextul realității românești și internaționale din perspectiva nevoilor clienților acum și aici.

Sunt așteptați la acest workshop interactiv specialiști care au deja o experiență antreprenorială în domeniu (ONG, SRL, proiecte) alături de specialiști și aspiranți (masteranzi, studenți, psihologi în curs de formare). Un punct important ar putea fi interconexiunile profesionale și asocierile profesionale inedite în practica optimizării umane și a asistării complexe a umanului.

Idei noi, contacte extinse și mai multă competență în armonizarea relațiilor interumaneși a sănătătții personale și sociale, sunt obiectivele lucrului împreună.

 


English version

 

Round table: Entrepreneurship in psychological services – creativity and realism

COORDINATOR: Prof. Iolanda MITROFAN, PhD

Founder of the Romanian Society of Experiential Psychotherapy and of the S.P.E.R. Institute, author of the U.E.P. method (registered at OSIM) and of the experiential psycho-diagnosis, psychotherapist and trainer in theunifying experiential counseling and psychotherapy, creative therapies, unifying trans-generational and Reichian analysis, personal and trans-personal development, group, couple and family therapies (accredited with no. 91/25.12.2005; personal code: 00008), primary clinical psychologist (accredited with no. 92/25.12.2005), specializations and collaborations in Holland, France, Belgium, Canada, USA, Spain, grandparent of RPF; University Professor PhD at the University of Bucharest, coordinator of master and doctorate stages in psychology (Psychotherapy, Counseling and Clinical Psychology specializations), member of the Clinical Psychology and Psychotherapy Committee of the Romanian Psychologists’ College, member of the International Psychologists’ College (IPC), founder of the Journal of Experiential Psychotherapy, Director and Chairman of SPER Institute.

DESCRIPTION

The workshop represents an invitation to a debate and a short training for the development of entrepreneurship atitudes and capacites in the area of assitance of actual human issues (individual, family and collective).

We will exchange new ideas, problem solving strategies, objectives and adequate as weel as creative services in the context of the Romanian and international reality, following the clients’ needs here and now.

In this interactive workshop are expected to attend specialists who already have an entrepreneurship experience in the field (NGO, SLR, projects), together with specialists and aspirants in the field (Md students, faculty students, psychologists following a formative program).

An important debate point will be discussing the professional interconnections and novel professional associations in the practice of human optimization and assistance.

New ideas, extended contacts and more competence in harmonizing human relationships and personal and social health, are the main objectives of working together.