Print

MR 1 – Masă rotundă: experienţa #colectiv

COORDONATOR: Psih. formator Claudia TĂNASE

INVITATI: Prof. Univ. Dr. Laurențiu MITROFAN, Conf. Univ. Dr. Victor BADEA, Asist. Univ. Dr. Sorina DUMITRACHE, Asist. Univ. Dr. Iuliana MOLNAR

Psih. Claudia TĂNASE. MD, psihoterapeut formator supervizor P.E.U., competențe în dramaterapie unificatoare, dezvoltare personală individuală şi de grup, terapii creative, competenţă asociată în analiză reichiană.

 


English version

Round table: the #colectiv experience

COORDINATOR: Psychologist Claudia TĂNASE

MD, specialized U.E.P. psychotherapist and supervisor, competences in unifying dramatherapy, individual and group personal development, creative therapies, associated competence in reichian analysis.