Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Mese rotunde

MR 1 – Masă rotundă: experienţa #colectiv

COORDONATOR: Psih. formator Claudia TĂNASE

INVITATI: Prof. Univ. Dr. Laurențiu MITROFAN, Conf. Univ. Dr. Victor BADEA, Asist. Univ. Dr. Sorina DUMITRACHE, Asist. Univ. Dr. Iuliana MOLNAR

DESCRIERE

MR 2 – Masă rotundă: Verdictul păsării Dodo. Mituri și realități despre eficiența în psihoterapie

COORDONATOR: Lect. Univ. Dr. Cristina Denisa GODEANU

DESCRIERE

MR 3 – Masă rotundă: Antreprenoriatul în sfera serviciilor psihologice – creativitate și realism

COORDONATOR:  Prof. Univ. Dr. Iolanda MITROFAN

DESCRIERE