Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

W 4 – Psihodinamica antecesori - descendenți: roluri, tranzacții și scenarii moștenite transgenerațional

COORDONATORI WORKSHOP: Lect. Univ. Dr. Alin-Sebastian GODEANU, Psih. Mircea RADU

LA ACEST WORKSHOP NU MAI SUNT LOCURI DISPONIBILE!

Lect. Univ. Dr. Alin-Sebastian GODEANU, Doctor în psihologie, MD, psihoterapeut şi consilier specialist P.E.U., asistent formator în consiliere şi psihoterapie, consiliere experienţială individuală şi de grup, dezvoltare personală individuală şi de grup, psiholog clinician specialist, lector universitar - Universitatea din Bucureşti, competenţe în analiză transgeneraţională unificatoare, psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei, consiliere educaţională, psihopatologie şi terapie socială, seminar de formare în psiho-oncologie (Asociaţia Franceză pentru Ajutorarea Medicală a Românilor în colab. cu Clinica Salpetriere, Paris).

Psih. Mircea RADU, Masterand în Psihoterapie Experiențială Unificatoare și Dezvoltare Personală - Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București.  Psiholog clinician sub supervizare, Psiholog educațional  sub supervizare.

DESCRIERE WORKSHOP

Obiective:

 • accesarea și explorarea rolurilor familiale;
 • familiarizarea participanţilor cu moștenirea psihogenealogică a rolurilor identitare și a jocurilor psihologice autoblocante;
 • descoperirea evenimentelor-metaforă care au condus la structurarea unor tranzacții specifice și a jocurilor psihologice autoblocante;
 • identificarea tipurilor de repetiții și roluluri în diversele contexte existențiale;
 • descoperirea strategiilor de supraviețuire în plan familial și extrapolarea lor în plan social - posibilităţi şi limite;
 • greșeli și erori comportamentale – atunci când rolurile sunt perturbate;
 • dinamica scenariilor moștenite și scenariile din prezent - tranzacționale: mecanisme de transmitere a scenariilor familiale transgeneraționale și stările Eului;
 • posibilităţi de diagnoză şi intervenţie psihoterapeutică.

În orice familie rolurile sunt scrise de antecesorii noștri și ne sunt transmise nouă, descendenților. Scrierea unor roluri identitare implică parcurgerea unui traseu de relaționare în cuprinsul căruia sunt stabilite diverse tranzacții și jocuri relaționale. Așadar, cum s-au scris rolurile identitare, ce am stabilit în familie, ce s-a păstrat și ce am reușit să modificăm? Cum ne putem vindeca și decontamina în sensul dezvoltării stării Eului Adult?

Așadar, vă invităm să descoperim împreună scenariile de viață (ale antecesorilor) și ale noastre (cele din prezent) și să descoperim mizele și sensul acestora, pentru a putea stabili tranzacții sănătoase și a ne re-scrie singuri propriul scenariu de viață – aici și acum!

 


English version

The ancestors – descendants psychodinamic: roles, tranzactions and inheritanced trans-generationalscenarios

WORKSHOP COORDINATOR:

University Lecturer Alin-Sebastian GODEANU, PhD in psychology, MD, U.E.P. psychotherapist and specialized counselor, assistant trainer in counseling and psychotherapy, group and individual experiential counseling, group and individual personal development, specialized clinical psychologist, university lecturer – University of Bucharest, competences in unifying transgenerational analysis, child, couple and family psychotherapy, educational counseling, psychopathology and social therapy, training seminar in psycho-oncology (The French Association for Romanians’ Medical Help in collaboration with the Salpetriere Clinic, Paris).

Psychologist Mircea RADU, MD student in Experiential Psychotherapy and Unifying Personal Development, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Bucharest,Clinical Psychologist under supervision, Educational Psychologist under supervision.

WORKSHOP DESCRIPTION

Objectives:

 • to acces and explore our family roles;
 • to come to a better understanding of the family psycho-genealogical inheritance concerning identitary roles and games;
 • to reveal metaphor-events - keys to the cristalization of specific identitary roles and games;
 • to identify role-patterns in specific existential contexts;
 • to discover surviving strategies in the family context and to trageneralize them in extended social contexts;
 • to identify behavioural mistakes and errors – when roles are perturbated;
 • to understand the dynamic of the ancestors – descendants relationship: roles, tranzactions and inherited trans-generational scenarios: specific mechanisms and Ego-states;
 • to understand psychotherapeutic diagnosis and intervention possibilities.

In every family the roles are written by our ancestors and they are transmitted to us – the descendants. The writing of such specific identitary roles involves a process of relational transactions and diverse relationship games. Therefore, we ask ourselves: how are the identitary roles written, what do we establish in our family, what was preserved and what can we change? How can we heal and decontaminate ourselves in order to achieve the Ego-Adult state?

Therefore, we are inviting you to discover both our predecessors' and our own present life scenarios, in order to be able to establish healthy transactions and to re-write our own life scenario - here and now!