Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

EDIȚIE ANIVERSARĂ Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie românească

Tema conferinței: „Confluențe și interferențe metodologice în procesul psihoterapeutic și în dezvoltarea personală”

- conferinţă naţională -
Ediţia a VIII-a, 3-4 Noiembrie 2018, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

W 6 - Noi perspective în Geronto Psihoterapie

COORDONATOR WORKSHOP: Psih. Dr. Rozeta DRAGHICI

 

Psihoterapeut formator P.E.U., terapii creative şi psihoterapia experienţială a vârstnicilor, dezvoltare personală individuală şi de grup, stagii de documentare în Franţa, Cercetător Ştiinţific II - psiholog clinician principal, Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan", supervizor în psihologie clinică.

DESCRIERE WORKSHOP

Psihoterapia de grup prin utilizarea tehnicilor de tip experienţial cu suport vizual-creativ este eficientă în cazul tulburărilor depresiv-anxioase la persoanele vârstnice. Elementele semnificative ale demersului terapeutic care contribuie la o astfel de eficienţă se referă la experimentarea prin modalităţi creative şi de expresie vizual-plastică, la modalitatea de desfăşurare (în grup), într-un climat afectiv securizant și la relaţia terapeutică.

Individualizarea demersului terapeutic, implică conectarea între planurile sincrone de funcţionare ale persoanei în vârstă (la nivel afectiv, cognitiv şi comportamental), dar și integrarea dimensiunii vieţii de familie şi extinderea socială, relevate, de asemenea, ca fiind importante în GerontoPsihoterapie.