Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

W 1 – Iubirea atârnă de un P.A.I. …

COORDONATOR WORKSHOP: Lect. Univ. Dr. Ligiana Mihaela PETRE

LA ACEST WORKSHOP NU MAI SUNT LOCURI DISPONIBILE!

Doctor în psihologie, MD, psihoterapeut şi consilier formator şi supervizor P.E.U., psiholog clinician principal, specialist în asistarea copilului şi a familiei, dezvoltare personală individuală şi de grup, terapii creativ – expresive, somatogenogramă şi artgenogramă, consiliere şi psihoterapie unificatoare, supervizor psihologie clinică, lector universitar asociat – Universitatea din Bucuresti.

DESCRIERE WORKSHOP

Ce fel de P.A.I.? Urmează să afli cum, în ce fel și chiar de ce … Vei descifra altfel decât ai făcut-o până acum în ce constă forța gravitațională a iubirii, coregrafia relației de cuplu susținută în pași dezlegați matematic, dar și cu salturi mentale acrobatice …


English version

W1 - Love flaps by a P.A.I. ...

WORKSHOP COORDINATOR: University Lecturer PhD Ligiana Mihaela PETRE,

PhD in psychology, MD, psychotherapist and U.E.P. trainer, counselor and supervisor, primary clinical psychologist, specialized in assisting children and families, individual and group personal development, creative-expressive therapies, somatic genogram and art-genogram, unifying counseling and psychotherapy, supervisor in clinical psychology, associate university lecturer – Bucharest University.

WORKSHOP DESCRIPTION

What kind of P.A.I.? You are about to find out how, in what way and even why … You will be able to decode differently than you have done before what the gravitational force of love means, together with the couple relationship’s choreography supported by mathematical steps and by mental acrobatic leaps…