Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

W 3 – Abordarea psihoterapeutică de tip experienţial a copiilor aflaţi în proces de doliu

COORDONATOR WORKSHOP: Conf. Univ. Dr. Elena Otilia VLADISLAV

LA ACEST WORKSHOP NU MAI SUNT LOCURI DISPONIBILE!

Universitatea Bucureşti, doctor în psihologie, MD, psihoterapeut formator supervizor P.E.U, consilierea şi terapia copilului şi a familiei, dezvoltare personală în grup, psihodiagnoză proiectivă, stagii de documentare în Belgia, Franţa, competenţă asociată în psihodramă moreniană şi analiză reichiană, psiholog clinician principal, membru fondator SPER.

DESCRIERE WORKSHOP

Trauma decesului unui membru al familiei este trăită diferit de copii în funcţie de vârsta lor şi de nivelul de dezvoltare. Deşi fiecare proces de doliu este unic, toţi copii trec prin cele 4 etape: negarea, protestul, deznădejdea şi rezolvarea situaţiei. Unii copii pot rămâne blocaţi în oricare dintre aceste etape. Mulţi copii se dovedesc rezilienţi atunci când le moare un membru important din familie. Factorii de protecţie pot fi atât individuali cât şi familiali şi terapeuţii trebuie să ţină cont de ei atunci când asistă copii care au suferit pierderi.

Abordarea terapeutică de tip experinţial, în care folosim tehnici expresiv-creative cu scop provocativ, ajută copiii blocaţi în procesul de doliu să se apropie într-un mod neameninţător de emoţiile lor blocate, să le exprime şi să urmeze calea naturală a integrării pierderii.

În acest workshop voi prezenta trei cazuri de copii care au suferit pierderea unui membru important al familiei şi care au fost asistaţi în procesul de doliu.

 


English version

An experiential psychotherapeutic approach to children in a mourning  process

WORKSHOP COORDINATOR: Associate Professor Elena Otilia VLADISLAV, PhD, 

University of Bucharest, PhD in psychology, MD, U.E.P. supervisor trainer psychotherapist, child and family counseling and therapy, group personal development, projective psycho-diagnosis, study stages in Belgium and France, associated competence in Morenian psychodrama and Reichian analysis, primary clinical psychologist, founding member of S.P.E.R.

WORKSHOP DESCRIPTION

The trauma of losing a family member is experienced differently by children, according to their age and level of development. Although every mourning process is unique, all children move through the 4 stages: denial, protest, hopelessness and finding a solution to the situation. Some children may remain blocked in any of these levels. Many children prove to be resilient when an important family member dies.  The protective factors can be either individual or coming from the family and therapists must take them into account when assisting children who have suffered losses.

The experiential therapeutic approach, in which we use creative expressive techniques in a challenging manner, helps children blocked in the mourning process get closer to their blocked emotions in a non-threatening manner, express them and follow the natural path of integrating loss.

I will present three cases of children who suffered the loss of an important family member and who were assisted in their mourning process.