Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

Aici și acum privind spre viitor: tranziții terapeutice, integrare și dezvoltare

- conferință națională -

Ediţia a XIII-a, 08-10 Decembrie 2023, Fizic și online

 

04-07 Decembrie 2023 - Secțiune gratuită pentru studenți (aspiranți la profesia de psihoterapeut)

Instrucţiuni pentru Autori

Titlul lucrării sau al posterului, numele și afilierea autorului (autorilor), împreună cu lucrarea in extenso (în limba română, cu diacritice) vor fi trimise la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , până la data de 25 noiembrie 2023, CEL TÂRZIU.

Autorii vor completa în mod obligatoriu și Formularul de înscriere cu lucrare, pe care îl vor trimite împreună cu lucrarea / posterul.

Titlul și abstractul lucrărilor/ posterelor acceptate pentru a fi prezentate în cadrul conferinței vor fi incluse în volumul de abstracte al conferinței.

Abstractul trebuie să conțină obligatoriu următoarele secțiuni: Introducere, Obiective, Metode, Rezultate, Concluzii, Cuvinte cheie.

În urma acceptării lucrărilor/ posterelor, acestea vor fi evaluate pentru eventuala publicare în viitoarele numere ale Revistei de Psihoterapie Experiențială (Journal of Experiential Psychotherapy, www.jep.ro). Revista este acreditată CNCSIS categoria B+ și indexată BDI în 3 baze de date internaționale.

 

LUCRĂRI

Pot fi trimise pentru a fi prezentate și publicate în volumul conferinței (doar abstractul!) studii, cercetări originale și contribuții științifice românești și internaționale, în domeniul dezvoltării personale, consilierii și psihoterapiei experiențiale, terapiei unificării (T.U.), al psihodiagnozei standard și experiențiale, aplicate în domeniul asistării adulților, copiilor, adolescenților, cuplurilor, familiilor, relațiilor transgeneraționale, organizațiilor și colectivităților, dar și cercetări moderne în domeniul clinic și extraclinic, al recuperării și prevenției disfuncțiilor și maladiilor psihice și psihosomatice.

Lucrările acceptate și pentru publicare în revistă vor fi trimise ȘI în limba engleză (titlul, autorii și afilierea, rezumatul, cuvintele cheie, textul și bibliografia). Ca standarde de publicare vor fi folosite cele incluse în Publication Manual of the American Association, a 4-a ediție.

Fiecare articol, care nu poate depăși un număr de 15 de pagini (Format A4, la 1 rând, Font Times New Roman, 10) va conține obligatoriu:

 1. numele complet al autorului sau autorilor, precum și afilierea lor și adresa de e-mail pentru contact;

 2. rezumatul, ce nu poate depăși 300 de cuvinte;

 3. maximum 5 cuvinte cheie;

 4. textul propriu-zis;

 5. referințe bibliografice;

și tabele/ figuri, după caz.

 

ORGANIZAREA ARTICOLULUI

Titlul articolului. Titlurile vor fi scurte, specifice și descriptive și vor accentua ideea principală a articolului. Nu vor conține afirmații declarative. Lungimea titlului, inclusiv punctuația și spațiile, nu trebuie să depășească 150 de caractere (ideal: maxim 100 de caractere).

Autorii. Prenumele, inițiala celui de al doilea prenume și numele autorilor, fără grade științifice, didactice sau militare (ex.: Marius N. Vasilescu).

Se va preciza pentru fiecare autor afilierea instituțională și departamentul, însă nu mai mult de 2 instituții pentru fiecare autor.

Nota de subsol menționează datele de contact ale autorului ce răspunde la corespondență (adresa de e-mail, ce fi publicată în revistă).

Rezumatul nu trebuie să depășească 300 de cuvinte și trebuie să conțină 5 paragrafe cu denumirile:

 1. Introducere,

 2. Obiective,

 3. Metode,

 4. Rezultate,

 5. Concluzii.

Cuvinte cheie. Se vor folosi maxim 5 cuvinte (minim 3), care nu trebuie să se regăsească în titlu.

Articolele sunt organizate în:

I. Introducere (nu mai mult de 25% din text). Luați în considerare următoarele: importanța temei; legătura dintre lucrarea de față și alte studii sau cercetări realizate pe marginea aceleiași problematici; obiectivele și ipotezele prezentului studiu; implicațiile practice și teoretice ale studiului.

II. Metodă. În această secțiune trebuie descrisă în detaliu maniera în care a fost realizat studiul. Menționați: participanți, instrumente, procedură, design experimental.

III. Rezultate. Acestea trebuie prezentate concis. Tabelele și figurile nu vor repeta textul.

IV. Discuții. Au rolul de a așeza rezultatele într-un context și de a pregăti concluziile autorilor. Informațiile din Introducere sau Rezultate nu trebuie repetate decât în cazul necesității unei mai bune clarificări. Discuțiile trebuie, de asemenea, să includă și o comparație între rezultatele obținute și alte studii din literatură, cu explicații și ipoteze asupra diferențelor observate, comentarii asupra importanței studiului și statusul actual al subiectului investigat, probleme nerezolvate și întrebări la care se va răspunde în viitor.

V. Concluzii.

VI. Bibliografie. Lista de referințe va include doar referințele citate în text.

Citarea se va face conform normelor APA. Aveți mai jos câteva exemple:

Pentru o întreagă carte:

Author, A. A. (1967).Title of work. Location: Publisher.

Author, A. A. (1997).Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx

Capitol de carte, versiune tipărită:

Author, A. A., & Author, B. B. (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor &. C. Editor (Eds.), Title of book (p. xxx-xxx). Location: Publisher.

Cărți electronice:

Author, A. (1995). Title of work. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem.aspPitemlD=135

Articol de revistă:

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.Edu.au/idex.php/ejap

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the Unites States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82.

Articol din revistă DOI:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Referinţele/ citările în text vor fi redactate astfel:

 • Se va preciza numele autorului și anul. De exemplu: …așa cum se arată în Mitrofan (1993) sau descris de Godeanu (1999)

 • Dacă sunt doi autori ai aceleiași lucrări vor fi trecuți amândoi de fiecare dată când se face citarea în text. De exemplu: …aşa cum se arată în Mitrofan, Godeanu (2004)

 • Dacă în lista de referințe sunt incluși doi sau mai mulți autori cu același nume, atunci se vor include inițialele primului autor în tot textul pt. a evita confuziile. Exemplu:

Mitrofan, I., Mitrofan, N. (2001). Psihologia cuplului. București: Ed. SPER.

Mitrofan, L. (2000). Prietenia. București: Ed. SPER.

în text va apărea: „I. Mitrofan și Mitrofan (2001)”, respectiv „L. Mitrofan (2000)”

 • Dacă lucrarea care se dorește a fi citată are trei, patru sau cinci autori, se citează prima dată în text toții autorii: Mitrofan, Godeanu, Mecu și Gheorghiu (2007), iar la următoarele citări în text se scrie numele primului autor urmat de „et al.”, respectiv: Mitrofan et al. (2009).

 • La citările în care sunt mai mulți autori, citarea va conține înainte de numele ultimului autor cuvântul „și”, ca în exemplul de mai sus.

 • Dacă lucrarea are șase sau mai mulți autori, se scrie doar numele primului autor, urmat de „et al.”, respectiv Mitrofan et al. (2009).

 • dacă 2 citări cu mai mult de 3 autori, au primul autor identic (sau primii doi, ori 3), atunci se vor preciza atâtea nume cât sunt necesare a.î. să se poată face distincția între sursele citate, ca în exemplul:

Mitrofan, Godeanu, Mecu, Gheorghiu, Mânzat și Stancu (2007)

Mitrofan, Godeanu, Dindelegan și Gheorghiu (2007)

în text se va preciza

Mitrofan, Godeanu, Mecu, Gheorghiu et al. (2007) pentru prima citare

Mitrofan, Godeanu, Dindelegan et al. (2007) pentru a doua citare

Textul trebuie editat în format „Word doc”.

Utilizați cât mai puține comenzi de formatare cu putință:

 • Se va introduce textul continuu (fără spații între paragrafe).

 • Nu se vor utiliza diferite tipuri de font pentru a evidenția textul.

 • Orice cuvânt sau frază a cărei importanță se dorește a fi reliefată, va fi bolduită.

 • Se va întrebuința doar tasta „Enter” pentru a indica sfârșitul paragrafelor, subtitlurilor, listelor etc.

 • Pentru a indica paragrafele, se va utiliza tasta „Tab” sau alinierea, nu se va folosi repetat „Space Bar”.

Graficele, tabelele și fotografiile vor fi inserate direct în text.

Folosirea de Italic, plasarea corectă a punctuației, precum și aspectul general al textului trebuie să respecte regulile menționate mai sus. Aceasta este o condiție obligatorie și eliminatorie.

Vă rugăm să luați la cunoștință!

Solicităm autorilor a căror limbă maternă nu este limba engleză să trimită lucrarea, în vederea verificării și corectării acesteia, unui traducător specializat sau unui vorbitor nativ de limbă engleză (este de preferat ca acesta să fie familiarizat cu conceptele psihologice). Doar în urma acestei verificări lucrarea va fi trimisă la redacție.

Lucrările care nu îndeplinesc criteriile redactării unui text științific în limba engleză pot fi respinse.

 

 

PEER REVIEW

Orice articol este admis pentru publicare numai pe baza avizului științific. Fiecare articol va fi trimis la două personalități științifice care vor evalua articolul. Autorul nu va cunoaște aceste referințe, în niciun fel. În cazul în care ambele evaluări sunt pozitive, articol va fi publicat. Dacă raportul conține o serie de sugestii referitoare la calitatea articolului, acesta va fi retrimis autorului pentru îmbunătățire, după care va fi aplicată din nou procedura de evaluare. În cazul în care ambii evaluatori nu aprobă noua formă a articolului, acesta va fi respins definitiv.

 

POSTERE

Posterul trebuie să conțină:

 1. Introducere,

 2. Obiective,

 3. Metode,

 4. Rezultate,

 5. Concluzii.

Structura și editarea posterului:

Posterul trebuie să includă o secțiune titlu, în care se regăsesc (respectând regulile de la lucrări):

a. titlul prezentării,

b. numele autorilor și co-autorilor,

c. afilierea autorilor (instituție, departament).

Spațiu și instrumente:

• Panoul de prezentare va avea următoarele dimensiuni: 120 cm/84 cm (A0). Se recomandă realizarea unui poster cu o înălțime maximă de 120 cm și 84 cm lățime, cu o dispoziție verticală/portret.

• Posterul va fi lipit pe panou folosind bandă adezivă. Vă recomandăm să aveți cu voi bandă și foarfece necesare pentru afișarea posterului.

Posterul Conferintei

 

 

Perioada de înscriere:

 

Până pe 6 Decembrie 2023

 

 

Contact:

E-mail: conferinta@sper.ro

Valentin NEAGOE: 0722.508.098