Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

EDIȚIE ANIVERSARĂ ”Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie românească”

Tema conferinței: „Confluențe și interferențe metodologice în procesul psihoterapeutic și în dezvoltarea personală”

- conferinţă naţională -
Ediţia a VIII-a, 3-4 Noiembrie 2018, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Instrucţiuni pentru Autori

Tilul lucrării sau al posterului împreună cu abstractul vor fi trimise (în limba română și engleză) la adresa de e-mail a conferinței This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până la data de 15 septembrie 2018.

Lucrările/posterele acceptate pentru a fi prezentate în cadrul conferinței vor fi incluse în volumul de abstracte al conferinței (doar abstractul!).

În urma acceptării tilului lucrării și al abstractului, sunteți obligați să trimiteți materialul in extenso până la data de 01 octombrie 2018 în vederea verificării acesteia pentru publicarea în viitoarele numere ale Revistei de Psihoterapie Experiențială. Revista este acrediată CNCSIS categoria B+ și indexată BDI – în 3 Baze de Date Internaționale.

LUCRĂRI

Pot fi trimise pentru a fi publicate în volumul conferinței studii, cercetări originale şi contribuţii ştiinţifice româneşti şi internaţionale în domeniul dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei experienţiale, terapiei unificării (TU), al psihodiagnozei standard şi experienţiale, aplicate în domeniul asistării adulţilor, copiilor, adolescenților, cuplurilor, familiilor, relaţiilor transgeneraţionale, organizaţiilor şi colectivităţilor, dar și cercetări moderne în domeniul clinic şi extraclinic, al recuperării şi prevenţiei disfuncţiilor şi maladiilor psihice şi psihosomatice.

Articolele vor fi trimise în limba engleză (titlul, rezumatul, cuvintele-cheie şi textul). Ca standarde de publicare vor fi folosite cele incluse în Publication Manual of the American Association, a 4-a ediţie.

Fiecare articol, care nu poate depăşi un număr de 15 de pagini (Format A4, la 1 rând, Font Times New Roman, 10) va conţine obligatoriu:

 1. numele complet al autorului sau autorilor, precum şi afilierea lor şi adresa de e-mail pentru contact;
 2. rezumatul, ce nu poate depăşi 300 de cuvinte;
 3. maximum 5 cuvinte cheie;
 4. textul propriu-zis;
 5. referinţe bibliografice;
 6. tabele/ figuri.

 

ORGANIZAREA ARTICOLULUI

Titlul articolului. Titlurile vor fi scurte, specifice și descriptive și vor accentua ideea principală a articolului și nu va conține afirmații declarative. Lungimea titlului, inclusiv punctuațcia și spațiile, nu trebuie să depășească 150 de caractere (ideal sub 100 de caractere).

Autorii. Prenumele, inițiala celui de al doilea prenume și numele autorilor, fără grade științifice, didactice sau militare; (ex., Marius N. Vasilescu).

Se va preciza pentru fiecare autor afilierea instituțională și departamentul, însă nu mai mult de 2 instituții pentru fiecare autor.

Nota de subsol menționează datele de contact ale autorului ce corespondează (adresa completă, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail). Datele de contact vor fi publicate în revistă în lipsa unei cereri formulate expres de către autor ca aceste date sa nu fie publicate.

Abstractul nu trebuie să depășească 300 de cuvinte și trebuie să conțina 5 paragrafe cu denumirile:

 1. Introducere,
 2. Obiective,
 3. Metode,
 4. Rezultate
 5. Concluzii.

Cuvinte cheie. Se vor folosi maxim 5 cuvinte (minim 3), care nu trebuie să se regăsească în titlu.

Articolele sunt organizate în:

I. Introducere (nu mai mult de 25% din text). Luați în considerare următoarele: importanța temei; legătura dintre lucrarea de față și alte studii sau cercetări realizate pe marginea aceleiași problematici; obiectivele și ipotezele prezentului studiu; implicațiile practice și teoretice ale studiului.

II. Metoda. În această secțiune trebuie descrisă în detaliu maniera în care studiul a fost realizat Menționați: participanți, instrumente, procedura, design experimental.

III. Rezultate. Acestea trebuie prezentate concis. Tabelele și figurile nu vor repeta textul.

IV. Discuțiile au rolul de a așeza rezultatele într-un context și de a pregăti concluziile autorilor. Informațiile din Introducere sau Rezultate nu trebuie repetate decât în cazul necesității unei mai bune clarificari. Discuțiile trebuie de asemenea să includă și o comparație între rezultatele obținute și alte studii din literatură, cu explicații și ipoteze asupra diferențelor observate, comentarii asupra importanței studiului și statusul actual al subiectului investigat, probleme nerezolvate și întrebari la care se va raspunde în viitor.

V. Concluziile.

VI. Bibliografie. Lista de referințe va include doar referințele citate în text.

Citarea se va face conform normelor APA. Aveți mai jos câteva exemple:

For an entire book

Author A. A. (1967). Title of work. Location: Publisher.

Author, A. A. (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx

Book chapter, print version

Author, A. A., & Author, B. B (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, &. C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

Electronic-only book

Author, A. (1995). Title of work. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem.aspPitemlD=135

Journal article

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem  mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin. Edu.au/idex.php/ejap

Light, M. A., & Light, I.H. (2008). the geographic expansion of Mexican immigration in the Unites States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82.

Journal article with DOI

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients.  Health Psychology, 24, 225-229. Doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Referinţele/citările în text vor fi redactate astfel:

 • Se va preciza numele autorului și anul. De exemplu: …aşa cum se arată în Mitrofan (1993) sau descris de Godeanu (1999)
 • Dacă sunt doi autori ai aceleiași lucrări vor fi trecuți amândoi de fiecare dată când se face citarea în text. De exemplu: …aşa cum se arată Mitrofan, Godeanu (2004)
 • Dacă în lista de referințe sunt incluși doi sau mai mulți autori cu același nume, atunci se vor include inițialele primului autor în tot textul pt a evita confuziile. Exemplu:

Mitrofan, I., Mitrofan, N. (2001). Psihologia cuplului. București: SPER.

Mitrofan, L. (2000). Prietenia. București: SPER.

în text va apărea: I. Mitrofan and Mitrofan (2001) and L. Mitrofan

 • Dacă lucrarea care se dorește a fi citată are trei, patru sau cinci autori, se citează prima dată în text toții autorii: Mitrofan, Godeanu, Mecu, și Gheorghiu (2007), iar la următoarele citări în text se scrie numele primului autor urmat de “et al.” , respectiv:  Mitrofan et al. (2009).
 • la citările în care sunt mai mulți autori, citarea va conține înainte de numele ultimului autor cuvântul “și”, ca în exemplul de mai sus.
 • dacă lucrarea are șase sau mai mulți autori, se scrie doar numele primului autor urmat de “et al.”, respectiv Mitrofan et al. (2009).
 • dacă 2 citări cu mai mult de 3 autori, au primul autor identic (sau primii doi, ori 3), atunci se vor preciza atâtea nume cât sunt necesare a.î. să se poată face distincția între sursele citate, ca în exemplul:

Mitrofan, Godeanu, Mecu, Gheorghiu, Mînzat, și Stancu (2007)

Mitrofan, Godeanu, Dindelegan, și Gheorghiu (2007)

în text se va preciza

Mitrofan, Godeanu, Mecu, Gheorghiu, et al. (2007) pentru prima citare

Mitrofan, Godeanu, Dindelegan, et al. (2007) pentru a doua citare

Folosirea Italic, plasarea corectă a punctuației precum și aspectul general al textului trebuie să respecte regulile menționate mai sus. Aceasta este o condiție obligatorie și eliminatorie.

Textul trebuie editat în "Word doc".

Utilizati cât mai putine comenzi de formatare cu putință:

 • Se va introduce textul continuu (fără spații);
 • Nu se vor utiliza diferite tipuri de font pentru a evidenția textul;
 • Orice cuvânt sau frază a cărei importanță se dorește a fi reliefată, va fi bolduită;
 • Se va întrebuința doar tasta "Enter" pentru a indica sfârsitul la finalul paragrafelor, subtitlurilor, listelor etc.;
 • Pentru a indica paragrafele, se va utiliza tasta "Tab", nu se va folosi "Space Bar".

Graficele, tabelele și fotografiile vor fi inserate direct în text.

Vă rugăm să luați la cunoștință!
Solicităm autorilor a căror limbă maternă nu este limba engleză, să trimită lucrarea în vederea verificării și corectării acesteia unui traducător autorizat sau unui vorbitor nativ de limbă engleză (este de preferat ca acesta să fie familiarizat cu conceptele psihologice). Doar în urma acestei verificări lucrarea va fi trimisă la redacție.
Lucrările care nu îndeplinesc criteriile redactării unui text științific în limba engleză pot fi respinse.

 

PEER REVIEW

Orice articol este admis pentru publicare numai pe baza avizului științific. Fiecare articol va fi trimis la două personalități științifice care vor evalua articolul. Autorul va cunoaște aceste referințe, în niciun fel. În cazul în care ambele evalări sunt pozitive articol va fi publicat. Dacă raportul conține o serie de sugestii referitoare la calitatea articolului, acesta va fi retrimis autorului pentru îmbunătățire, după care va fi aplicată din nou procedura de evaluare. În cazul în care ambii evaluatori nu aprobe noua formă a articolului, acesta va fi respins definitiv.

POSTERE

Posterul trebuie să conțină:

 1. Introducere
 2. Obiective
 3. Metode
 4. Resultate
 5. Concluzii

Structura și editarea posterului:
Posterul trebuie să includă o secțiune titlu:
a.titlul prezentării

b. numele autorilor și co-autorilor

c. afilierea autorilor (instituție, departament)

Spațiu și instrumente:
• Panoul de prezentare va avea următoarele dimensiuni: 120 cm/84 cm (A0): un poster de înălțime maximă 120 cm și 84 cm lățime, se recomandă, cu o dispoziție verticală / portret.
• Posterul va fi lipit pe panou folosind bandă. Vă recomandăm să aveți cu voi bandă și foarfece necesare pentru afișarea posterului.

 

 

Index Copernicus International

Coperta revistaConsiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior