Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

„Psihoterapia în prezent: adaptare, schimbare, regenerare. De la atunci și acolo la aici și acum.”

- conferință națională -

Ediţia a XII-a, 09-11 Decembrie 2022, online

 

05-08 Decembrie 2022 - Secțiune gratuită pentru studenți (aspiranți la profesia de psihoterapeut)

Taxe


TAXA GENERALĂ

Până la 19 Noiembrie

Între 20 și 30 Noiembrie

Până pe 5 Decembrie

PSIHOLOGI, cu competență de psihoterapeut / alți specialiști / din alte domenii

300 RON

350 RON

400 RON

Cursanți SPER (în etapa de dezvoltare personală, formare sau supervizare)

Masteranzi în domeniu

200 RON

250 RON

300 RON

PSIHOLOGI ASPIRANȚI (studenţi anul I-III)

150 RON

200 RON

250 RON

WORKSHOP SUPLIMENTAR

75 RON

75 RON

100 RON


TAXA GENERALĂ DE ÎNSCRIERE LA CONFERINŢĂ include:

 • Participarea la 3 workshopuri *
 • Participarea la simpozion
 • Participarea la toate cele 3 sesiuni de prezentări și comunicări științifice
 • Posibilitatea obținerii a minim 14 credite CPR
 • Diploma de participare şi Creditele acordate de Colegiul Psihologilor din România
 • Volumul conferinței
 • Prezentarea unei lucrări sau a unui poster (opțional). Rezumatul posterului și al lucrării vor fi incluse în volumul de abstracte al conferinței **/***
 • Publicarea în Journal of Experiential Psychotherapy (B+, BDI) a articolelor (lucrărilor) in extenso care îndeplinesc standardele revistei
 • Posibilitatea de a achiziționa cărți și reviste ale editurii SPER la prețuri promoționale


*Pentru participarea la workshopuri suplimentare (peste cele 3 workshopuri incluse în taxa generală de participare) se achită un cost suplimentar conform tabelului de mai sus. Pentru participarea la un workshop suplimentar de două ore se acordă 2 credite CPR. Pentru participarea la un workshop suplimentar de trei ore se acordă 3 credite CPR.

**Detalii privind lucrările și posterele & instrucțiuni pentru autori

***Dacă doriți să vă înscrieți cu mai mult de o lucrare, veți plăti o taxă de 250 RON pentru fiecare lucrare sau poster prezentate adițional. În situația în care sunt mai mulți autori ai aceleiași lucrări/poster, fiecare autor va achita taxa generală de participare.


VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI:

 • Taxa generală va fi achitată de către toţi audienţii, autorii şi co‑autorii care participă la conferinţă.
 • Doctoranzii sunt consideraţi PSIHOLOGI.
 • PSIHOLOGII ASPIRANȚI sunt studenţii (pentru a beneficia de reducerea acordată Psihologilor Aspiranți, vă rugăm să trimiteţi secretarului Conferinţei o copie scanată a carnetului de student).
 • În caz de neprezentare, taxa generală de înscriere la conferinţă nu este rambursabilă.

Posterul Conferintei

 

 

Perioada de înscriere:

 

Până pe 5 Decembrie 2022

 

 

Contact:

E-mail: conferinta@sper.ro

Valentin NEAGOE: 0722.508.098