Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Taxe

TAXA GENERALĂ Până la 29 Februarie

După

29 Februarie/

Până la 15 Martie
După 15 Martie
PSIHOLOGI (doctoranzi, specialiști, formatori, specialiști din alte domenii)
450 RON

500 RON

550 RON

500 RON

Studenţi ai Școlii SPER și masteranzi 350 RON

400 RON

450 RON

400 RON

PSIHOLOGI ASPIRANTI (studenţii anul I-III) 250 RON

300 RON

350 RON

300 RON

(for English see below)

TAXA GENERALĂ DE INSCRIERE LA CONFERINŢĂ include:

 • Mapa participantului
 • Volumul conferinței
 • Participarea la toate prezentările plenare şi sesiunile tematice;
 • Prezentarea unei lucrări sau poster (opțional). Dacă doriți să vă înscrieți cu mai mult de o lucrare, veți plăti o taxă de 100 RON pentru fiecare lucrare sau poster prezentate adițional. În situatia în care sunt mai mulți autori ai aceleiași lucrări/poster, fiecare autor va achita taxa de generală de participare. Abstractul posterului și al lucrării vor fi incluse în volumul de abstracte al conferinței. Pentru publicarea articolului în extenso în revista B + (BDI)  se solicită o taxă de 250 RON pentru fiecare lucrare și se achită doar de către primul autor al lucrării.
 • Participarea la 3 Workshop‑uri la alegere (incluzând mesele rotunde și exceptând cele 2 prelegeri și workshop-urile 9 si 12). Pentru fiecare workshop adiţional (sau masă rotundă) este necesară o taxă de 100 RON (cu excepția workshop-urilor 9 și 12). Pentru workshop-urile 9 si 12 se plătește adițional suma de 150 RON. Pentru prelegeri (P1, P2) se achită o taxă adițională de 100 RON.
 • Cocktail-ul de bun venit, pauzele de cafea, prânzul şi cina festivă;
 • Diploma de participare şi Creditele acordate de Colegiul Psihologilor din România.

CONTUL BANCAR UNDE PUTEŢI DEPUNE TAXELE PENTRU CONFERINŢĂ (EXCLUSIV ÎN RON) ESTE:

SC. SPER UNIFIC TRANSFORM SRL,

CIF: 18146719

Reg. com.: J 40/19495/2005

Bucureşti, Splaiul Independenței, nr 17, sector 5

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, Sucursala Izvor

IBAN:   RO 51 RNCB 0081 0105 8423 0001

 

Vă rugăm să trimiteti dovada achitării taxei împreună cu formularul de înscriere la secretariatul Conferintei: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI:

 • Taxa generală va fi achitată de către toţi audienţii, autorii şi co‑autorii care participă la conferinţă.
 • Doctoranzii sunt consideraţi PSIHOLOGI
 • PSIHOLOGII ASPIRANTI sunt studenţi (pentru a beneficia de reducerea acordată Psihologilor Aspiranti, vă rugăm să trimiteţi secretarului Conferinţei o copie scanată a carnetului de student împreună cu formularul de înscriere!).
 • În caz de neparticipare, taxa generală de înscriere la conferinţă nu este rambursabilă.

 

 

English version

GENERAL FEE Until 28 February

After 28 February/

Until 15 March
After 15 March
SENIOR PSYCHOLOGIST (and others) 450 RON

500 RON

550 RON

SPER students and master candidates 350 RON

400 RON

450 RON

JUNIOR PSYCHOLOGIST (students) 250 RON

300 RON

350 RON

 

The CONFERENCE GENERAL REGISTRATION FEE includes:

 • Participant map
 • Conference volume
 • Attendance at all plenary presentations and thematic sessions;
 • 1 Paper or poster presentation (optional). For any additional paper/poster (more than one) a 100 RON fee is required. If there are multiple authors of the same paper/poster, each author will pay the general fee of the conference. The abstract of the paper/poster will be included in the conference abstract volume. Inorder to publish the full-text article (in extenso) in a B+ journal (IDB) a 250 RON fee is required for each paper (the fee is paid only by the main author of the paper).
 • Attendance at 3 Workshops (including round tables; except workshop 9 and 12; except the 2 lectures). For any additional workshop a 100 RON fee is required (except workshop 9 and 12). For workshop 9 and 12 a 150 RON fee is required. For lectures (P1, P2) a 100 RON fee is required.
 • Welcome cocktail, coffee breaks, lunch and festive dinner;
 • Participation diploma and Credits awarded by The Romanian Psychologists' College.

 

THE BANK ACCOUNT WHERE YOU CAN PAY THE CONFERENCE FEES (ONLY in RON) IS:

 

SC. SPER UNIFIC TRANSFORM SRL,

 

CIF: 18146719

Reg. com.: J 40/19495/2005

Bucharest, Splaiul Independentei, nr. 17, sector 5

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, Izvor branch bank

IBAN:   RO 51 RNCB 0081 0105 8423 0001

Please send the proof-of-payment together with the registration form to the Conference secretary:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

PLEASE NOTE:

 • The general fee is to be paid by all audients, authors and co-authors attending the conference
 • PhD students are considered to be SENIOR PSYCHOLOGISTS
 • JUNIOR PSYCHOLOGISTS are students (In order to benefit from the Junior Psychologist discount, please send us a scanned copy of the student identity card together with the registration form to the Conference secretary!).
 • Conference General Registration Fees are not refundable.