Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Inscriere

(for English see below)

! ÎNAINTE DE A VĂ ÎNSCRIE, VĂ RUGĂM VERIFICAŢI WORSHOPURILE DISPONIBILE http://sper.ro/conferinta/workshops

Vă rugăm să completaţi toate câmpurile din formularul de înscriere. Toate documentele, solicitările, lucrările şi sugestiile vor fi trimise la adresa conferinţei: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

  • Perioada de înscriere: 1 Februarie 2016 - 30 Martie 2016
  • Validarea participanţilor: Participanţii vor fi înscrişi în ordinea trimiterii formularului de înscriere şi achitării taxei de participare (numărul de locuri disponibile la workshopuri este limitat, ocuparea se va face în ordinea efectuării plății!).
  • Titlul lucrării sau al posterului însoțit de abstractul acestuia va fi trimis la adresa de e-mail a conferinței  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până la data de 29 februarie 2016. Lucrările/posterele acceptate pentru a fi prezentate în cadrul conferinței vor fi incluse în volumul de abstracte al conferinței (doar abstractul!).
  • În urma acceptării titlului pentru lucrare și abstractului, sunteți obligați să trimiteți lucrarea in extenso până la data de 10 martie 2016 în vederea verificării acesteia pentru publicarea în Revista de Psihoterapie Experiențială (numerele 1-4, 2016). Revista este acrediată CNCSIS categoria B+ și indexată BDI – în 3 Baze de Date Internaționale.

 


English version

 

! BEFORE YOU REGISTER, PLEASE CHECK THE AVAILABLE WORKSHOPS http://sper.ro/conferinta/workshops

Please fill in all the fields in the registration form. All the documents, requests, papers and suggestions will be sent to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

  • Registration period: February 1, 2016 –  March 30, 2016
  • Validation of the participants: The participants will be registered for the conference in the order of the submitted registration forms and proof of their tax payment (There are limited seats at workshops!)
  • The title of the paper/poster together with the abstract must be submitted at  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it until February 29, 2016. All the accepted posters/papers for presentation will be included in the conference abstracts volume (only the abstracts).
  • After receiving the acceptance for your paper, you are required to send your full paper until March 10, 2016 in order to be evaluated and published in The Journal of Experiential Psychotherapy (issues 1-4, 2016). The Journal is acknowledged in B+ category (CNCSIS) and indexed IDB in 3 International Data Bases.