Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Credite

(for English see below)

Potrivit Comitetului Psihologilor al Colegiului Psihologilor din România, creditele oferite la Conferinţa sunt:

  • Participare ca audient – 5 credite
  • Prezentarea unei lucrări / poster – 10 credite pentru fiecare lucrare/ poster.
  • Participanţi la workshop – 10 credite pentru fiecare workshop
  • Coordonator de workshop – 12 credite

Pentru a putea primi creditele, trebuie să participaţi la workshop-uri şi, în cazul în care sunteţi înscris cu lucrare sau poster, trebuie să le prezentaţi.

Nu vor fi acordate credite psihologilor înscrişi la conferinţă care nu sunt prezenţi la şedinţele de lucru, chiar dacă taxele au fost plătite integral

Nu se efectuează rambursări.

 

English version

According to the Romanian Psychologists’ Committee of the Romanian Psychologists' College, the credits offered for the International Conference are:

  • Participation as audient – 5 credits
  • Paper work /poster presentation – 10 credits for each paper work /poster
  • Workshop participants – 10 credits for each workshop
  • Workshop coordinator – 12 credits

In order to receive credits you must be present at the workshops and if you are registered with a paper or poster you must present it.

No credits will be granted to the psychologists registered for the conference who will not attend the work sessions, even if the fees are fully paid.

No refunds.