Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Invitaţie

sper

(for English see below)

 

Dragi colegi,

Vă lansăm invitaţia de a participa la a VII-a Conferinţă de Dezvoltare Personală şi Psihoterapie Unificatoare, organizată de Institutul SPER în colaborare cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, Programele Masterale PEU, CCF şi Psihologie Clinică şi Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie.

În acest an vă propunem să dezbatem noi direcţii şi să găsim împreună soluţii creative la provocările actuale şi experienţele individuale şi colective.

Încercăm să sprijinim, ca de fiecare dată, efortul colectiv de formare continuă a specialiştilor din domeniu, precum şi a celor din domeniile conexe (medical, educaţional, social, spiritual). Ne adresăm cu deschidere şi căldură tinerilor aspiranţi la competenţa vocaţională de terapeut, consilier sau trainer de dezvoltare personală, dar şi studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Punctele-cheie ale întâlnirilor şi atelierelor noastre formative din acest an sunt:

  • realism şi creativitate în eficientizarea şi adaptarea serviciilor psihologice şi terapeutice la nevoile actuale (individuale, familiale şi colective);
  • stimularea abordărilor interdisciplinare şi asociate;
  • asistarea complexă, holistică a problemelor şi provocărilor cu impact psihosomatic şi psihotraumatogen;
  • desluşirea şi utilizarea într-o mai mare măsură a conexiunilor complexe minte-corp în prevenţia şi intervenţia terapeutică, precum şi în optimizarea umană.

Vă aşteptăm cu uşile minţii şi inimii larg deschise! Sperăm să ne conectăm şi să unificăm ideile şi eforturile pentru o dezvoltare profesională de calitate, sub semnul autenticităţii, realismului şi responsabilităţii. Aşadar, sunteţi bineveniţi din toate direcţiile, în jurul “mesei rotunde” care îşi extinde graniţele la nesfârşit, în slujba cunoaşterii, sănătăţii, a vieţii şi a armoniei personale şi colective.

 

Cu cele mai bune gânduri,

Prof. Univ. Dr. Iolanda Mitrofan

Președintele Societatății de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER)

 

 

 

English version

 

Dear colleagues,


 

We are inviting you to attend the 7th International Conference of Personal Development and Unifying Psychotherapy, organized by SPER Institute, in collaboration with the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Bucharest, the UEP, CCF and Clinical Psychology MD Programs and the Personal Development, Counseling and Psychotherapy Center.

In this year’s edition, we are suggesting you to debate new directions and to find together creative solutions to actual challenges and individual and collective experiences.

We are trying to support, like each time, the collective effort regarding the continuous formative process of specialists in the field, as well as specialists in connecting fields (medical, educational, social, spiritual). We warmly and openly address to young aspirants to the therapeutic, counseling or personal development trainer vocation as well as to students, MD students and PhD students.

The key-points of our meeting and our workshops this year are:

  • realism and creativity in the streamline and adaptation of psychological and therapeutic services to current needs (individual, family and collective);
  • encouragement of interdisciplinary and associate approaches;
  • a complex and holistic assistance of problems and challenges with a psychosomatic and psychotraumatic impact;
  • discerning and utilizing to a greater extent of complex mind-body connections in prevention, therapeutic intervention and human optimization.

We will be expecting you with our minds’ and hearts’ doors wide open! We are hoping to connect and unify our ideas and efforts in the purpose of a qualitative professional development, under the mark of authenticity, realism and responsibility. Therefore, you are welcomed from all directions around the ”round table” which limitlessly extends its borders, in the service of knowledge, health, life and personal and collective harmony.

 

Best wishes,

Prof.univ.dr. Iolanda Mitrofan,

President of the organizing committe