Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

„Separare și Unificare – provocări actuale în psihoterapie și dezvoltare personală”

- conferință națională -
Ediţia a IX-a, 26-27 Octombrie 2019, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Invitaţie

sper

 

Dragi colegi, prieteni și colaboratori,

 

Avem bucuria să vă anunțăm organizarea ediției a IX-a  a Conferinței de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare:Separare și Unificare - provocări actuale în psihoterapie și dezvoltare personală”

Conferința va avea loc în ultimul weekend din octombrie, 26-27.10.2019, la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației din Șos. Panduri 90.

În buna tradiție a conferinței și în acest an, vom reuni sub tema propusă cercetarea, practica, ideile, inovațiile și provocările specialiștilor care au creat de-a lungul anilor oferta de manifestări și de programe formative ale conferinței în încercarea de a identifica elemente de noutate.

Și de data aceasta, încercăm să sprijim efortul colectiv de formare continuă în domeniu, precum și dechiderea largă către domenii conexe: medical, educațional, social și tehnologic.

Ne adresăm cu toată căldura specialiștilor și tinerilor aspirați la competențele vocaționale de psihoterapeut, psiholog clinician, consilier psihologic și trainer de dezvoltare personală.  

Lansăm invitația, de asemenea și studenților, masteranzilor și doctoranzilor interesați.

Punctele cheie și direcțiile semnificative ale ediției din acest an sunt:

·      Stimularea realismului și creativității în adaptarea serviciilor psihologice și terapeutice la nevoile actuale ale beneficiarilor

·      Stimularea abordărilor interdisciplinare și asociate

·      Abordarea și intervenția terapeutică a fenomenului separării – implicații în diverse domenii psihologice

·      Eficientizarea și diversificarea modalităților valide de intervenție;

 

În cele două zile ale conferinței, vom încerca să formulăm răspunsuri și promova alternative de intervenție privind tematicile cel mai des întâlnite în practica psihoterapeutică:  dependențe-de la toxicomanii la dependența de internet și rețele sociale, separare și abandon; problemele identitare;  impas existențial, adaptare și inovație de noi roluri; anxietate și depresie; pregatire psihologica primara in managementul stresului - individuala si comunitara; tulburări de alimentație și schemă corporală; patologii sociale; psihoeducația și consilierea de suport pentru famiile disfuncționale; psihosexologie; patologia de sistem familial: evaluare și intervenție; psihotrauma;

Încurajăm și promovăm experiențe personale, eficente ale terapeutițor umaniști și de alte orientări și ale art-terapeuților

Vă aşteptăm cu uşile minţii şi inimii larg deschise! Curiozitatea și deschiderea noastră sperăm să fie contagioase în efervescența unor subiecte atât de profunde. Sperăm să ne conectăm şi unificăm ideile şi eforturile pentru o dezvoltare profesională de calitate, sub semnul autenticităţii, realismului şi al responsabilităţii. Aşadar, sunteţi bineveniţi din toate direcţiile, în jurul “mesei rotunde” care îşi extinde graniţele la nesfârşit, în slujba cunoaşterii, sănătăţii, a vieţii şi a armoniei personale şi colective.

Cu cele mai bune gânduri,

Prof. Univ. Dr. Iolanda Mitrofan

Președintele Societatății de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER)