Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

„Separare și Unificare – provocări actuale în psihoterapie și dezvoltare personală”

- conferință națională -
Ediţia a IX-a, 26-27 Octombrie 2019, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Comitet de organizare

Președintele conferinței Prof. Univ. Dr. Iolanda Mitrofan, Universitatea din București, Institutul SPER

Psih.  Valentin Neagoe, Institutul SPER

Lect. Univ. Dr. Lucian Alecu, Universitatea din București, Institutul SPER

Drd. Alexandru Ioan Manea, Universitatea din Bucuresti, Institutul SPER

Psih. Dr. Mădălina Voicu, Institutul SPER

Psih. Alexandra Mitroi, Institutul SPER

Asist. Univ. Dr. Vasile Constantin, Universitatea din București, Institutul SPER

Asist. Univ. Drd. Filip Popovici, Universitatea din București, Institutul SPER

Psih. Drd. Gina Ilie