Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Comitet de organizare

COMITET DE ORGANIZARE

Prof. Univ. Dr. Iolanda Mitrofan, Universitatea din București, Institutul SPER

Președintele conferinței

Prof. Univ. Dr. Laurențiu Mitrofan, Universitatea din București, Institutul SPER

Vice-președintele conferinței

Lect. Univ. Dr. Sorina Daniela Dumitrache, Universitatea din București, Institutul SPER

Coordonatorul conferinței

 

Membri

Psih.  Valentin Neagoe, Institutul SPER

Asist. Univ. Dr. Iuliana Molnar, Universitatea din București, Institutul SPER

Lect. Univ. Dr. Alin Cristinel Cotigă, Universitatea din București, Institutul SPER

Lect. Univ. Dr. Mihaela Șchiopu, Universitatea ”Ioan Mincu”, Institutul SPER

Conf. Univ. Dr. Emil-Răzvan Gâtej, Universitatea ”Hyperion”, Institutul SPER

Psih. Alexandru Ioan Manea, Institutul SPER

 

Secretar

Violeta Pavelescu

Vlad Laslău

 

Tranducere

Psih. Bianca Andreea Barbu

 


 

ORGANIZING COMMITTEE

Conference President

Professor Iolanda Mitrofan, PhD, Bucharest University, SPER Institute


Conference Vice-President

Professor Laurenţiu Mitrofan, PhD, Bucharest University, SPER Institute

Conference coordinator

Univ. Lecturer Sorina Daniela Dumitrache, PhD, Bucharest University, SPER Institute


Members

Psychologist Valentin Neagoe, SPER Institute

Univ. Assist. Iuliana Molnar, PhD, Bucharest University, SPER Institute

Univ. Lecturer Alin Cristinel Cotigă, PhD, Bucharest University, SPER Institute

Univ. Lecturer Mihaela Șchiopu, PhD, Ioan Mincu University, SPER Institute

Psychologist Emil-Răzvan Gâtej, PhD, SPER Institute

Psychologist Alexandru Ioan Manea, SPER Institute

 

Secretaries

Violeta Pavelescu

Vlad Laslău

 

Translating

psih. Bianca Andreea Barbu