Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
„Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”

- conferinţă naţională cu participare internaţională-
Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

P 1 – Prelegere: Lucrul cu trauma în Psihoterapia Corporală

COORDONATOR:   Prof. Dr. Amara Renate ECKERT, Universitatea din Darmstadt, Germania

Psihoterapeut cu competenţe în Gestalt terapie, programare neurolingvistică, psihoterapie corporală, terapie pentru copiii care au suferit o traumă pre și perinatală. Cercetător ştiinţific la Universitatea din Koln, în studiul lingvistic şi terapeutic.

DESCRIERE PRELEGERE

Prelegerea va începe cu o prezentarea generală a experiențelor psihotraumatice și a noțiunilor de bază ale psihoterapiei corporale. Prin prezentarea a două studii de caz, vom clarifica și înțelege mai bine atitudinile și metodele de lucru cu trauma la nivel corporal.


English version

Working with Trauma in Body Psychotherapy

COORDINATOR:

Prof. Amara Renate ECKERT, PhD, Darmstadt University, Germany

Psychtherapist with abilities in preparations in negotiations centered on the client, Gestalt therapy, NLP, body psychotherapy, therapy for children who suffered from a pre and peri-natal trauma. Scientific researcher at the University of Koln in the linguistic and therapeutic study.

WORKSHOP DESCRIPTION

The lecture will start with an overview about psychotraumatic experiences and the basics of bodypsychotherapy. By introducing two case studies, the attitudes and methods of working with trauma on the body level will become more clear and understandable.