Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

„Separare și Unificare – provocări actuale în psihoterapie și dezvoltare personală”

- conferință națională -
Ediţia a IX-a, 26-27 Octombrie 2019, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

Programul conferintei

Programul poate fi descarcat de aici

PROGRAMUL CONFERINŢEI

 

 

Sâmbătă, 26 octombrie 2019

 

08:30 – 09:00

PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

09:00 – 10:45

CEREMONIA OFICIALĂ DE DESCHIDERE A CONFERINŢEI

(Amfiteatrul Motru, et. 1)

10:45 – 11:00

PAUZĂ DE CAFEA

11:00 – 14:00

PREZENTARE DE LUCRĂRI – SESIUNEA 1

(Amfiteatrul Motru, et. 1)

 

Moderatori:

lect. univ. dr. Cristina-Denisa GODEANU,

lect. univ. dr. Ligiana Mihaela PETRE

 

Model de Intervenție Psihoterapeutică Experiențială în tratamentul psihologic al infertilității feminine

lect. univ. dr. Ligiana PETRE,

psih. MD Maria GEMESCU,

psih. MD Diana BULGARI

 

Aspecte emoționale specifice la preșcolarii cu părinții plecați în străinătate

prof. univ. dr. Ruxandra RĂȘCANU,

psih. Lidia STANCA,

psih. Ștefania DUCA

 

Dezvoltarea atașamentului pre și postnatal prin exerciții experiențiale

psiholog, consilier psihologic Oana BUNESCU

 

Particularități și provocări în consilierea copiilor din familiile aflate în situație de separare sau divorț

conf. univ. dr. Ileana L. VITALIA,

conf. univ. dr. Nicoleta RĂBAN-MOTOUNU

 

Relațiile dintre stilurile parentale și gestionarea furiei, respectiv mecanismele de coping emoțional ale adolescenților

psiholog Roxana RADOMIR-BELIȚOIU

 

Rolul intervenției psihoterapeutice experiențiale în contextul

diabetului zaharat juvenil

psihoterapeut Irina URICARIU,

medic Mădălina MANEA

coordonator: psiholog principal MD Claudia TĂNASE (POPESCU)

 

Despre pictură și moarte în lumea copiilor și a adolescenților bolnavi de cancer

conf. univ. dr. Mihaela Șchiopu

 

Perspectiva integrativă în psihoterapia corporală

lect. univ. dr. Florin VANCEA

 

Aspecte psihologice în afecțiunile cardiovasculare

psih. drd. Andreea-Elena MUSTAȚĂ

14:00 – 15:00

PAUZĂ DE PRÂNZ

Expoziții

15:00 – 18:00

Workshop colectiv (W1)

(amf. Motru, et. 1)

Separare și unificare în comunitatea psihologilor – noi provocări și soluții în dezvoltarea personală, consiliere și psihoterapie, coord. prof. univ. dr. Iolanda MITROFAN, alături de: lect. univ. dr. Mariana BADEA, lect. univ. dr. Cristina-Denisa GODEANU, lect. univ. dr. Ligiana Mihaela PETRE, psih. MD Claudia (POPESCU) TĂNASE, conf. univ. dr. Elena Otilia VLADISLAV și lect. univ. dr. Lucian ALECU

18:00 – 18:15

PAUZĂ DE CAFEA

18:15 – 20:15

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W2: Ceva dulce? Atelier de psihonutriție și dezvoltare personală, coord. lect. univ. dr. Ligiana Mihaela PETRE, împreună cu psih. MD Maria GEMESCU și psih. MD Horia CENȚIU (Sala 1, demisol)

W3: Diferențiere și separare prin ritmuri, dans și mișcare, coord. lect. univ. dr. Florin VANCEA (Sala 7, et. 1)

W4: A lucra cu clienți/ parteneri dificili în munca individuală și în terapia de cuplu, coord. lect. univ. dr. Corina ACRIŞ (POP) (Sala 2, demisol)

W5: Triatlonul parental – cum participă părinții la autonomia copilului, coord. conf. univ. dr. Victor BADEA, lect. univ. dr. Mariana BADEA (Sala 3, demisol)

W6: Rolul imageriei dirijate și al exercițiilor de tip mindfulness în programele de dezvoltare personală care se adresează adulților, coord. prof. univ. dr. Irina HOLDEVICI, conf. univ. dr. Barbara CRĂCIUN (amf. Motru, et. 1)

W7: Sexualitatea în dialogul terapeutic, dificultăți și tabuuri. Abordarea experiențială a problematicii de cuplu centrată pe tematica sexuală, coord. lect. univ. dr. Cristina Denisa GODEANU (Sala 4, et. 1)

W8: Tehnicile de Autocontrol Mental® și autosugestia conștientă – o abordare terapeutică pluridisciplinară unificatoare în psihoterapie și dezvoltare personală, coord. prof. asoc. dr. Teodor VASILE (amf. Damaschin, parter)

20:15

CINA FESTIVĂ

 

Duminică, 27 octombrie 2019

 

08:30 – 09:00

PAUZĂ DE CAFEA

09:00 – 11:00

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W9: Uși, ferestre și vecinătăți înăuntrul nostru. Arhitectura ca terapie, coord. lect. univ. dr. Mihaela ŞCHIOPU (Sala 1, demisol)

W10: Poezie și mindfulness, coord. conf. dr. Carmen-Maria MECU (Sala 2, demisol)

W11: Durerea și suferința psihică în relația de consiliere și psihoterapie: între conținere și copleșire, coord. lect. univ. dr. Adrian LUCA (Sala 3, demisol)

W12: Evaluarea psihologică a minorului în context familial în procesele civile și penale: procedură și obiective. Importanța identificării tipurilor de co-parentalitate, a stilurilor parentale și a tipurilor de atașament în soluționarea litigiilor cu minori, coord. asist. univ. dr. Gabriela MARC (Sala 4, et. 1)

W13: Hărțile conceptuale – stima de sine, coord. conf. univ. dr. Roxana MAIER (amf. Motru, et. 1)

W14: Mentalizarea și procesul terapeutic, coord. lect. univ. dr. Ioana STANCU (amf. Damaschin, parter)

W15: Aplicații ale psihoterapiei focalizată pe emoții în tulburarea de stres posttraumatic, coord. prof. univ. dr. Geanina CUCU-CIUHAN (Sala 7, et. 1)

11:00 – 11:15

PAUZĂ DE CAFEA

11:15 – 13:15

W16

W17

W18

W19

W20

MR1

MR2

W16: Terapia Granițelor – traumă, relații, atașament și creștere emoțională. Strategii și tehnici sistemic-experiențiale pentru creșterea stimei de sine, spre reușita integrării, coord. psih. dr. Daniela Petruța COMAN (Sala 1, demisol)

W17: Decriptarea mesajului emoțional al simptomelor specifice bolilor cardiovasculare cronice, coord. conf. univ. dr. Laura Elena NĂSTASĂ, lect. univ. dr. Sandrina MINDU (Sala 2, demisol)

W18: Care este sensul sensului vieții?, coord. lect. univ. dr. Lucian ALECU (Sala 3, demisol)

W19: Cuvânt. Semn. Simbol. Atelier practic de abstractizare și sublimare, coord. lect. univ. dr. Naiana VATAVU (Sala 4, et. 1)

W20: Abordarea gravidelor cu sarcini disfuncționale, în perioada spitalizării, coord. psih. dr. Silvia-Carmen MIKULOVIĆ (Sala 7, et. 1)

MR1: Sexualitatea: un tabu în familia românească a secolului 21, coord. lect. univ. dr. Sebastian GODEANU, lect. univ. dr. Cristina Denisa GODEANU (amf. Damaschin, parter)

MR2: Semnele grafice și picturale ale copiilor diagnosticați oncologic. Dialogul dintre copilul bolnav de cancer și „aparținătorul” împreună cu care este internat în spital, coord. lect. univ. dr. Mihaela ŞCHIOPU (amf. Motru, et. 1)

13:15 – 14:15

PAUZĂ DE PRÂNZ

14:15 – 16:15

PREZENTARE DE LUCRĂRI – SESIUNEA 2

(Amfiteatrul Motru, et. 1)

 

Moderatori:

lect. univ. dr. Lucian ALECU,

lect. univ. dr. Alin-Sebastian GODEANU,

lect. univ. dr. Adrian LUCA

 

O perspectivă neuroștiințifică asupra relației psihoterapeutice. Teoria simulării încarnate (embodied simulation) și neurobiologia interpersonală

lect. univ. dr. Cristina-Denisa GODEANU

 

Erich Fromm – o viziune terapeutică cu mult înaintea timpului său. Contribuţia lui Erich Fromm la psihoterapia experienţială.

psihoterapeut drd. Cristina ENESCU

 

Conceptul de provocare în Terapia Unificării: un demers experiențial în psihoterapia și dezvoltarea personală individuală și de grup

asist. univ. dr. Vasile CONSTANTIN

 

Construirea unui spațiu mai securizant pentru estetica vestimentară queer în psihoterapie

psih. drd. Daniel A. PETRE

 

Conștiința de sine a psihoterapeutului și calitatea relației terapeutice

conf. univ. dr. Nicoleta RĂBAN-MOTOUNU,

conf. univ. dr. Ileana Loredana VITALIA

 

Serendipitate și intenție secundă. Un bilanț al strategiilor de inserție profesională la absolvenții de teologie greco-catolică (UBB)

psih. Ion COSMOVICI

 

Importanța trainingului nonverbal experiențial în relațiile economice internaționale

conf. univ. dr. Emil Răzvan GÂTEJ,

conf. univ. dr. Emanuel Ștefan MARINESCU

16:15 – 16:30

PAUZĂ DE CAFEA

16:30 – 18:30

W21

W22

W23

W24

W25

W26

W21: Efectele grupului experiențial-unificator asupra dezvoltării copiilor de la 3 la 12 ani, coord. psih. dr. Andreea Simona OLTEANU (Sala 1, demisol)

W22: Impactul infidelității asupra cuplului marital, coord. lect. univ. dr. Sorina DUMITRACHE (Sala 2, demisol)

W23: Travaliile de separare. Separarea ca trigger al procesului de integrare a creșterii și autonomiei psihologice, coord. psih. MD Claudia (POPESCU) TĂNASE (amf. Motru, et. 1)

W24: Exerciții experiențiale pentru dezvoltarea abilităților de „conținere” a clientului de către terapeut în terapia individuală vs. terapia de cuplu, coord. psih. dr. Mădălina VOICU, psih. Roxana-Alina OLARU (Sala 3, demisol)

W25: Evaluarea terapeutică a copiilor în context familial, coord. conf. univ. dr. Elena Otilia VLADISLAV (amf. Damaschin, parter)

W26: Despre „zbor”. Atelier de dezvoltare personală, coord. lect. univ. dr. Ligiana Mihaela PETRE, împreună cu psih. MD Diana BULGARI și cu psih. MD Denisa GIORGI (Sala 4, et. 1)