Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

„Psihoterapia în prezent: adaptare, schimbare, regenerare. De la atunci și acolo la aici și acum.”

- conferință națională -

Ediţia a XII-a, 09-11 Decembrie 2022, online

 

05-08 Decembrie 2022 - Secțiune gratuită pentru studenți (aspiranți la profesia de psihoterapeut)

A XII-a ediţie a Conferinței de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare, „Psihoterapia în prezent: adaptare, schimbare, regenerare. De la atunci și acolo la aici și acum, va avea loc online, în zilele de 09, 10 și 11 decembrie 2022, pe platforma Zoom.

Conferinţa este organizată de Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER) în colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Psihologie Aplicată și Psihoterapie și Laboratorul de Cercetare şi Formare în Psihoterapie Experienţial Umanistă Unificatoare, Evaluare Clinică şi Dezvoltare Personală (LPEU).

Conferinţa include prezentare de lucrări și postere, prelegeri și workshopuri pe diferite subiecte. Detalii despre fiecare workshop, inclusiv descrierea şi coordonatorii acestora sunt disponibile la adresa: www.sper.ro/conferinta/workshopuri.

Programul conferinţei poate fi accesat AICI. Pentru detalii privind înscrierea, vă rugăm să vizitaţi secţiunea aferentă.

Lucrările acceptate spre prezentare vor fi incluse în volumul de rezumate al conferinței (doar abstractul). Detalii privind lucrările și posterele & instrucțiuni pentru autori.

Lucrările acceptate in extenso vor fi publicate în Revista de Psihoterapie Experiențială (Journal of Experiential Psychotherapy) (numerele viitoare). Revista este acreditată CNCSIS categoria B+ și indexată BDI în 3 Baze de Date Internaționale, recunoscute pentru Psihologie și științe ale educației conform Anexei 28 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 890 bis/27.XII.2012:

 

Coperta revista

 

Organizator

 

Societatea de Psihoterapie Experiențială Română

(Institutul SPER)

www.sper.ro

Posterul Conferintei

 

 

Perioada de înscriere:

 

Până pe 5 Decembrie 2022

 

 

Contact:

E-mail: conferinta@sper.ro

Valentin NEAGOE: 0722.508.098