Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

EDIȚIE ANIVERSARĂ Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie românească

Tema conferinței: „Confluențe și interferențe metodologice în procesul psihoterapeutic și în dezvoltarea personală”

- conferinţă naţională -
Ediţia a VIII-a, 3-4 Noiembrie 2018, Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Panduri 90

 

A opta ediţie a Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare ”Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie românească” Tema conferinței: „Confluențe și interferențe metodologice în procesul psihoterapeutic și în dezvoltarea personală” va avea loc în data de 3-4 Noiembrie 2018, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, Şoseaua Panduri, 90.

Conferinţa este organizată de Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER) în colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei - Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială, sub egida Colegiului Psihologilor din România.

Conferinţa include prezentare de lucrări și postere, prelegeri și workshop-uri pe diferite subiecte (Art-terapie, Lucrul cu trauma în Psihoterapia Corporală, Psihosomatică, Consiliere Vocationala,Terapie prin Dans și Mişcare, Psihoterapia cuplului, Provocări alternative în explorarea doliului și pierderi, Personalitate si comportament alimentare ș.a.). Detalii despre fiecare workshop, inclusiv descrierea şi coordonatorii acestora sunt disponibile la adresa: www.sper.ro/conferinta/workshopuri..

Programul conferinţei poate fi accesat AICI. Pentru detalii privind înscrierea, vă rugăm să vizitaţi secţiunea aferentă.

Lucrările acceptate spre prezentare vor fi inlcuse în volumul de abstracte al conferinței (doar abstractul).

Lucrările acceptate spre publicare in extenso vor fi publicate în Revista de Psihoterapie Experiențială (numerele viitoare). Revista este acreditată CNCSIS categoria B+ și indexată BDI – în 3 Baze de Date Internaționale, recunoscute pentru Psihologie și științe ale educației conform Anexei 28 publicate în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 890 bis/27.XII.2012:

 

 

 

Coperta revista

 

Institutia organizatoare

Societatea de Psihoterapie Experientiala Romana 

(Institutul SPER)

Website: www.sper.ro

Posterul Conferintei

Formular de inscriere

 

Vă rugăm să completaţi toate câmpurile din formularul de înscriere.

Toate documentele, solicitările, lucrările şi sugestiile vor fi trimise la adresa conferinţei:conferinta@sper.ro.

Perioada de înscriere:

10 Septembrie - 25 Octombrie 2018

Mai multe detalii AICI.