Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare

Aici și acum privind spre viitor: tranziții terapeutice, integrare și dezvoltare

- conferință națională -

Ediţia a XIII-a, 08-10 Decembrie 2023, Fizic și online

 

04-07 Decembrie 2023 - Secțiune gratuită pentru studenți (aspiranți la profesia de psihoterapeut)

A XIII-a ediţie a Conferinței de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare, „Aici și acum privind spre viitor: tranziții terapeutice, integrare și dezvoltare”, va avea loc în zilele de 08, 09 și 10 decembrie 2023, FIZIC la sediul FPSE UB și ONLINE pe platforma Zoom.

Conferinţa este organizată de Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Institutul SPER) în colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Psihologie Aplicată și Psihoterapie și Laboratorul de Cercetare şi Formare în Psihoterapie Experienţial Umanistă Unificatoare, Evaluare Clinică şi Dezvoltare Personală (LPEU).

Conferinţa include prezentare de lucrări și postere, prelegeri și workshopuri pe diferite subiecte. Detalii despre fiecare workshop și simpozion, inclusiv descrierea şi coordonatorii acestora sunt disponibile la secțiunea Workshopuri.

Programul conferinţei poate fi accesat aici. Pentru înscriere, vă rugăm să citiți întâi informațiile de la secțiunea Taxe și apoi să completați cu atenție rubricile din formularul de înscriere.

Lucrările acceptate spre prezentare vor fi incluse în volumul de rezumate al conferinței (doar abstractul). Detalii privind lucrările și posterele & instrucțiuni pentru autori.

Lucrările acceptate in extenso vor fi publicate în Revista de Psihoterapie Experiențială (Journal of Experiential Psychotherapy) (numerele viitoare). Revista este acreditată CNCSIS categoria B+ și indexată BDI în 3 Baze de Date Internaționale, recunoscute pentru Psihologie și științe ale educației conform Anexei 28 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 890 bis/27.XII.2012:

Coperta revista

Organizator

Societatea de Psihoterapie Experiențială Română

(Institutul SPER)

www.sper.ro 

 

Posterul Conferintei

 

 

Perioada de înscriere:

 

Până pe 6 Decembrie 2023

 

 

Contact:

E-mail: conferinta@sper.ro

Valentin NEAGOE: 0722.508.098